Badania ilościowe

Badania ilościowe pozwalają na generalizowanie wyników badań na populację i często są prowadzone na podstawie wyników badań jakościowych, czyli po dokładnym zdefiniowaniu zmiennych lub w sytuacji, gdy zmienne są jasno określone. Przy planowaniu badania z góry uwzględnia się potrzeby metod statystycznych (np. losowy dobór próby). Badania są realizowane za pomocą wystandaryzowanych narzędzi badawczych (ankieta), a respondentami są duże grupy osób. Uzyskane dane są w pełni obiektywne i dają odpowiedzi na konkretnie określone pytania badawcze. Wyniki oraz uzyskane na ich podstawie rekomendacje dają możliwość budowania strategii firmy i podejmowania konkretnych decyzji marketingowych.

 

Techniki badań ilościowych:

PAPI (Paper And Pen Personal Interview) – klasyczna metoda badawcza powszechnie nazywana „papier i ołówek”. Przeszkolony ankieter przez Dział Realizacji i/lub Badań, zostaje wyposażony w papierową wersję ankiety, a następnie realizuje w terenie wywiady z respondentami. Zadaniem ankietera jest pozyskanie odpowiedniej ilości wywiadów na określonej próbie osób.

 

CLT (Central Location Test) – są to badania konsumenckie dzięki którym w łatwy i szybki sposób można przeprowadzić testy smakowe, testy zapachowe, testy reklam, itd. Instytut Almares posiada własne studio do przeprowadzania testów CLT, przez co koszty realizacji tego typ badań jest znacznie niższy niż u konkurencji. Studio jest wyposażone w laptopy z podłączeniem do internetu, przez co istnieje możliwość realizacji badania na platformie klienta (odpowiedzi z kwestionariusza są umieszczane bezpośrednio na serwerze klienta).

 

CAPI (Computer Assisted Personal Interview) – wywiady wspomagane komputerowo na specjalnie przygotowanym do tego celu oprogramowaniu. Wielką zaletą tych badań jest fakt, że wszystkie dane są automatycznie zapisywane na dysku twardym komputera, co następnie umożliwia ich łatwy eksport przez szyfrowane połączenie. Przeszkolony ankieter przez Dział Realizacji i/lub Badań, ma możliwość prezentowania respondentowi wszelkiego rodzaju materiałów multimedialnych (oczywiście jeżeli wymaga tego badanie).

 

CATI (Computer Assisted Telephone Interview) – telefoniczne wywiady wspomagane komputerowo dają możliwość realizowania dużych prób celowych lub ogólnopolskich w szybkim czasie i przy mniejszych kosztach. Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu eksport danych po zakończonym badaniu jest bardzo szybki, a tym samym czas oczekiwania na raport jest krótszy. Przeszkolony ankieter przez Dział Realizacji i/lub Badań, przeprowadza wywiady z respondentami według ściśle określonego scenariusza. Wszyscy ankieterzy są poddawani kontroli wykwalifikowanych supervisorów, dzięki czemu badanie jest ściśle kontrolowane. Niewątpliwą zaletą tych badań jest anonimowość respondenta co daje mu swoiste poczucie bezpieczeństwa, a tym samym zezwala na szczere i bardziej śmiałe udzielanie odpowiedzi.

 

CAWI (Computer Assisted Web Interviews) – wywiady realizowane za pośrednictwem internetu. Wielką zaletą tych badań jest fakt, iż można je realizować na bardzo dużych próbach (często bardzo specyficznych), w szybkim czasie i stosunkowo niskich kosztach. Respondent czuje się anonimowy, co daje mu możliwość udzielania odpowiedzi na pytania (np. odnośnie wysokości zarobków). Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu eksport danych po zakończonym badaniu jest bardzo szybki, a tym samym czas oczekiwania na raport jest krótszy.

Instytut ALMARES realizuje także badania typu CLT w własnym studio wyposażonym w laptopy z podłączaniem do internetu. Realizując badanie istnieje możliwość uzupełniania kwestionariusza na platformie udostępnionej przez klienta, dzięki czemu dane są bezpośrednio zapisywane na serwerach zleceniodawcy.

Szanowni Państwo, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tego typu danych, prosimy o zapoznanie sie z naszą Polityką Prywatności oraz jej akceptacje w celu dalszej możliwości korzystania z naszej witryny.