Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Polski English Deutsch

Zespół


Nasz zespół składa się z profesjonalistów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych. Pracownicy mają przygotowanie zawodowe z dziedzin takich jak zarządzanie, ekonomia, językoznawstwo, socjologia i psychologia.
 

xs1920r Andrzej Ludek

Kliknij


xswhos

Kliknij


xs1899r Katarzyna Gorska

Kliknij


xs1791r Marlena Derlatka Pakula

Kliknij


Andrzej LUDEK
Prezes Zarządu
Dr Katarzyna M. STASZYŃSKA
Konsultant ds. Metodologicznych
Katarzyna GÓRSKA
Dyrektor Działu Badań
Marlena DERLATKA-PAKUŁA
Senior Project Manager
xs2060r Maria Staszyńska OLYMPUS DIGITAL CAMERA xs2105r Marcin Rudzinski

Kliknij


xs1971r Sylwia Zaniewska

Kliknij


Maria STASZYŃSKA
Researcher
Aleks KARTSEL
Konsultant ds. Rozwoju
Marcin RUDZIŃSKI
Dyrektor Operacyjny
Działu Realizacji Badań
Sylwia ZANIEWSKA
Starszy Specjalista
ds. Realizacji Badań
xs1741r Zbigniew Korona

Kliknij


xswhos xs2125r Damian Kalita xs2125r Jacek Wojtkowiak
Zbigniew KORONA
Kierownik
Działu Przetwarzania Danych
Artur CIĘŻKOWSKI
Specjalista
Dział Przetwarzania Danych
Damian KALISTA
Konsultant ds. Rozwoju
Jacek WOJTKOWIAK
Logistyka
xs1716r Karolina Oleksiak xs1854r Justyna Lis
Karolina OLEKSIAK
Sekretariat
Justyna LIS
Sekretariat
Andrzej LUDEK – Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny. Jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). W swojej karierze był związany
między innymi z Centrum Badania Opinii Społecznej, Instytutem Badania Opinii i Rynku GfK Polonia oraz przez ponad cztery lata pełnił funkcję Dyrektora Generalnego MEMBR INTERNATIONAL
(Poland). Od 1991 roku jest Członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Badań Marketingowych i Opinii Publicznej (ESOMAR). Pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Badaczy Opinii i Rynku od 1996 do 1999 roku. Członek Marketing Research Association, Członek BIAC Polska – Komitetu Doradczego Rozwoju Biznesu i Przemysłu OECD przy Konfederacji Pracodawców Polskich (1999-2003), od 2015 roku Prezydent Rady Polskiej Izby Handlu, Prezes zarządu Fundacji Polskiego Handlu. Członek Zarządu Instytutu Badań DNA. Członek Rady Nadzorczej CEEUN (Central and Eastern European University Network).
Andrzej Ludek jest również działaczem społecznym w ROTARY INTERNATIONAL, był Gubernatorem Dystryktu Rotary D-2230 (Białoruś, Polska, Ukraina), aktualnie Prezydent Światowej Rady
Wykonawczej Komitetów Międzynarodowych Rotary International. Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Katarzyna M. STASZYŃSKA – konsultant do spraw metodologicznych. Z instytutem ALMARES współpracuje od 2004 r. Jest absolwentką Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu
Warszawskiego, doktorem socjologii, specjalizuje się w metodologii badań społecznych i rynkowych. Od 1993 r. zajmuje się badaniami marketingowymi, w latach 1994 – 2003 była
prezesem zarządu CASE Consumer Attitudes & Social Enquiry, wcześniej dyrektorem Działu Realizacji Badań SMG/KRC Media Poland. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa
Socjologicznego oraz World Association for Public Opinion Research (WAPOR), a także Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
Jest adiunktem w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie prowadzi wykłady i konwersatoria z przedmiotów metodologicznych, w tym z metodologii społecznych
badań stosowanych oraz socjologii współczesnego społeczeństwa polskiego. Od 2000 r. prowadzi także wykłady „Teoria i praktyka badań ryku” oraz „Opinia publiczna i jej badanie”
w Collegium Civitas. W latach 2003 – 2009 była członkiem Rady Ekspertów ds. Ochrony Konsumentów przy prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jest autorką
licznych publikacji naukowych; artykułów dotyczących metod badań rynkowych, zastosowania badań rynku w praktyce marketingowej, historii badań rynku i opinii
publicznej. Ostatnio ukazała się napisana przez nią książka „Marka, konsument, badacz: spotkania na rynku” wydana przez Oficynę Wydawniczą Wolters Kluwer.

Katarzyna GÓRSKA – Dyrektor Badań, absolwentka Politechniki Łódzkiej. W Instytucie ALMARES jest odpowiedzialna za koordynację pracy działu badawczego, opracowywanie konceptów i narzędzi, a
także za raportowanie projektów. Pracowała zarówno po stronie agencji badawczych jak i klienta na stanowiskach Research Manager/Consumer Insight Manager. Posiada ponad dwudziestoletnie
doświadczenie w badaniach w takich firmach jak: Colgate – Palmolive (Poland, Central Europe & Baltics), Starcom (Media House), Beiersdorf Lechia SA Poznań (Nivea S.A.), The Coca-Cola Company, Altadis/ Seita (Tobacco Company), Kamis (Seasoning Company), Pentor Research International, MEMRB / Synovate, Nielsen.
Katarzyna Górska jest również działaczką społeczną, opiekuje się zwierzętami i przeprowadza procesy adopcyjne dla tych które nie mają własnego domu.

Marlena DERLATKA-PAKUŁA – Project Manager, absolwentka socjologii. W Instytucie ALMARES zajmuje się prowadzenia badań jakościowych, etnograficznych i ilościowych, jest odpowiedzialna za
przygotowanie narzędzi badawczych, moderację oraz opracowywanie raportów. Z badaniami jest związana od 2006 roku, swoje doświadczenie zdobyła w EEI Market Research oraz w Instytucie ALMARES

Marcin RUDZIŃSKI – Dyrektor Operacyjny Działu Realizacji Badań, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W Instytucie ALMARES jest odpowiedzialny za przygotowanie badań, pilotaż, realizację oraz kontrolę. Jest odpowiedzialny za koordynację projektów zlecanych przez zagraniczne agencje badawcze. Z badaniami jest związany od 1998 roku.

Zbigniew KORONA – Kierownik Działu Przetwarzania Danych, absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W Instytucie ALMARES jest odpowiedzialny za przetwarzanie i analizę danych. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w badaniach rynku, był Kierownikiem Działu Przetwarzania Danych w Instytucie PENTOR (1991 – 1993), pracował także jako analityk na Uniwersytecie w Salerno (1993 – 1995).

Sylwia ZANIEWSKA – Starszy Specjalista ds. Realizacji Badań, Absolwentka Socjologii na Uniwersytecie w Białymstoku. Jej zadania w Instytucie ALMARES obejmują projektowanie projektów badawczych, pilotaż badań oraz nadzór nad realizacją. Jest odpowiedzialna za zastosowanie standardów jakości zawartych w Programie Kontroli Jakości Pracy Ankieterów opracowanych przez OFBOR. W badaniach rynku od roku 2000, w Instytucie ALMARES od 2008.