Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Polski English Deutsch

Realizacja badań

Zespół badawczy Instytutu ALMARES realizuje badania przez sieć 16 koordynatorów regionalnych, ściśle nadzorujących jakość pracy ponad 400 ankieterów i współpracowników. Jakość badań jest naszym priorytetem, dlatego też jesteśmy uczestnikami Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów.

Nasi Koordynatorzy

  • Posiadają wysokie kwalifikacje potwierdzone między innymi zrealizowanymi projektami badawczymi oraz audytem PKJPA,
  • Przed rozpoczęciem poszczególnych projektów nasi koordynatorzy uczestniczą w szkoleniach prowadzonych przez pracowników Działu Realizacji Badań i/lub pracowników Działu Badawczego,
  • Stały kontakt Działu Realizacji Badań z koordynatorami regionalnymi pozwala zawsze na szybkie przygotowanie badania oraz zapewnia najwyższą jakość i terminowość na każdym etapie projektu.

Ankieterzy

  • Każdy kandydat na ankietera przechodzi gruntowne szkolenie wstępne, które daje teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w badaniach rynku oraz uwrażliwia na etyczne aspekty pracy ankieterskiej,
  • Każdy ankieter przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych projektów ma obowiązek uczestniczenia w szkoleniu, podczas którego dokładnie poznaje założenia metodologiczne badania. Szkolenia wstępne oraz szkolenia do poszczególnych projektów prowadzone są przez doświadczonych koordynatorów oraz przez pracowników Działu Realizacji Badań i Działu Badawczego.

Kontrole

  • Rzetelność pracy naszych ankieterów przy każdym projekcie jest weryfikowana przez kontrole prowadzone metodami terenowymi (kontrola osobista lub telefoniczna 10-100% zrealizowanych wywiadów) oraz nie terenowymi (100% kontrola merytoryczna oraz logiczna przeprowadzonych wywiadów). Nadzór nad przebiegiem badania jest prowadzony przez Dział Realizacji oraz Dział Badań, natomiast kontrola samych badań dokonywana jest przez niezależny zespół kontrolerów.