Certyfikat PKJPA

OFBOR

OFBOROrganizacja Firm Badania Opinii i Rynku jest jedynym stowarzyszeniem w Polsce skupiającym instytuty badawcze, jednym z jej głównych zadań jest kontrola przestrzegania norm etycznych oraz metodologicznych w badaniach rynku i opinii. W OFBOR jest zrzeszonych 21 firm, do grona których zalicza się także ALMARES. Jedną z najważniejszych inicjatyw powołanych do życia przez OFBOR jest Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA), którego jesteśmy uczestnikami.

 

 

PKJPA

_certyfikat_pkjpa3Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów jest zbiorem wytycznych określających normy jakości pracy Działu Realizacji Badań, sieci Ankieterskiej i Koordynatorów – odnosi się do sposobów szkolenia, nadzoru i poprawności wykonywanej pracy. Do programu PKJPA mogą przystąpić firmy zajmujące się realizacją badań, niezależnie od przynależności do OFBOR. Otrzymanie certyfikatu PKJPA jest możliwe po pomyślnym przejściu niezależnego audytu – w Polsce audytowi podlega na dzień dzisiejszy 28 firm – w tym także ALMARES. W ramach Programu realizowane są audyt obejmujące takie obszary jak: szkolenia ankieterów, kontrola jakości pracy terenowej, dokumentacja projektów badawczych. Firmy które przeszły pomyślnie audyt otrzymują certyfikat ważny przez rok i możliwość posługiwania się znakiem jakości PKJPA.

Instytut ALMARES posiada certyfikat w kategoriach:

  • Badania realizowane techniką ankieterskich wywiadów osobistych/audytoryjnych – PAPI,
  • Badani realizowane techniką ankieterskich wywiadów osobistych ze wspomaganiem komputerowym – CAPI,
  • Badania jakościowe.

 

certyfikat-pl certyfikat-en

Posiadanie certyfikatu PKJPA przez ALMARES oznacza, że jakość i rzetelność badań traktujemy jako cel priorytetowy, innymi słowy „nie ma miejsca na pomyłki”. Na polskim rynku istnieje wiele agencji badawczych, ale niespełna 30 z nich może powiedzieć że jakość realizowanych badań jest potwierdzona i udokumentowana. Wyniki badań są zawsze wykorzystywane do podejmowania dalszych decyzji odnośnie rozwoju firmy, wybierając zatem firmę do realizacji badań warto zwrócić uwagę na certyfikat PKJPA.

Szanowni Państwo, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tego typu danych, prosimy o zapoznanie sie z naszą Polityką Prywatności oraz jej akceptacje w celu dalszej możliwości korzystania z naszej witryny.