Contact

ALMARES
Instytut Doradztwa i Badań Rynku Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel.: +48 22 6 218 218
e-mail: almares@almares.com.pl

 

NIP: 526-10-35-336

Numer KRS: 0000210966

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy

Kapitał zakładowy wpłacony w całości 50 000 PLN


Watch map in Google

Szanowni Państwo, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tego typu danych, prosimy o zapoznanie sie z naszą Polityką Prywatności oraz jej akceptacje w celu dalszej możliwości korzystania z naszej witryny.